ZarządZarząd OSP Dąbrówka MałaImię i nazwiskoFunkcja
Jan Cichoń Prezes
Mariusz Knopek Zastępca Prezesa
Grzegorz Gruszka Naczelnik
Daniel Golec Zastępca Naczelnika
Elżbieta Kowacka Sekretarz
Adam Gorczyński Skarbnik
Tadeusz Myśliwiec Gospodarz OSP
Marcin Forystek Członek Zarządu
Tomasz Kacprzak Członek Zarządu