HistoriaOSP Dąbrówka Mała - śladami historii

Dnia 6 października 1895 roku w sali Karla Bielitzera na Burowcu, który należał do gminy Dąbrówka Mała, odbyło się pod przewodnictwem inspektora górniczego - Eberta zebranie założycielskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej. W bardzo krótkim okresie strażacy zasłużyli sobie na wdzięczność mieszkańców. Strażacy byli i są zawsze wierni zawołaniu: "Bliźniemu na pomoc - Bogu na chwałę". Wzorcem była postać patrona i męczennika świętego Floriana. W 1920 roku OSP obchodziła uroczystość 25-lecia swego istnienia. Należało wtedy do niej 110 członków, w tym 41 czynnych strażaków. Ktoś zajmujący się historią działalności OSP w Dąbrówce Małej z żałością trafia na pustkę dokumentacyjną za lata 1922 - 1945. Jaki był los protokołów i dokumentacji obrazujących pracę strażaków w tych latach? Według relacji nielicznie żyjących mieszkańców Dąbrówki Małej straż działała tak samo ofiarnie jak w swoim pierwszym dwudziestopięcioleciu. Skrupulatnie odnotowano, że w 1945 roku sprowadzono motopompę marki "Ditman", którą druhowie wyremontowali we własnym zakresie. Wierni pięćdziesięcioletniej tradycji sprawnie się organizowali. W tych trudnych powojennych latach najwięcej znaczyła osobista inicjatywa. Nie było łatwo. Najczęściej do stanu użyteczności strażacy doprowadzali wraki samochodów. I tak zdezelowanego "Peugeota" strażacy w 1947 roku przerobili na "Autopogotowie". Za dwa lata także, zakupiono dwa zniszczone samochody i jeden z nich przerobiono na wóz sanitarny. W Dąbrówce Małej, po latach osłabienia społecznej działalności w latach stalinowskich, OSP znacząco aktywizuje się od 1958 roku. Znowu do działania szeroko włącza się społeczność lokalna. Polepsza się współpraca za szkołą i zakładami pracy. Wyszkolenie i gotowość bojowa jest zadowalająca stwierdzają podczas wizytacji przedstawiciele władz nadrzędnych. Każdy następny rok jest dla jednostki rokiem normalnej służby dla społeczności lokalnej. Jednostka liczy średnio 35 czynnych - dobrze wyszkolonych strażaków i kilkudziesięciu członków wspierających. Nastał 1989 rok. Władze miasta nie licząc się z strażakami ochotnikami postanowiły zbudować szkołę podstawową na terenie strażnicy. Los jednostki OSP w Dąbrówce Małej był mocno zagrożony. Dzięki staraniom zarządu OSP i ludziom dobrej woli strażnicę przeniesiono do lokalu po ZBOWiD, który trzeba było wyremontować i zaadaptować na potrzeby OSP. Już w lutym 1991r. Walne Zebranie Członków OSP odbyło się w nowej (wyremontowanej) strażnicy. Nowa strażnica, nowe nadzieje w nowej Polsce. Nadszedł 1995 rok, nowe władze miasta w niepodległej i suwerennej Polsce doceniając 100 letnią działalność OSP w Dąbrówce Małej, w darze od społeczeństwa Katowic ufundowały nowy sztandar dla jednostki OSP. Uroczystość nadania i przekazania sztandaru odbyła się 7 października 1995r.