Członkowie wspierającyCzłonkowie wpierający OSP Dąbrówka Mała

Drozdek Jerzy
Golański Dariusz
Grześkowiak Sylwester
Klockowski Ryszard
Koper Jacek
Marek Krzysztof
Meisner Czesław
Morkis Maksymilian
Pietrzyk Alojzy Jerzy
Puchalski Roman
Siegmund Leszek